Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.


Žalgirių gimnazija šventė Žemaitijos dieną, vyko tęstiniai renginiai, skirti Etnografiniams regionų metams paminėti. ,,Labs ryts, žemaiti!” – taip balandžio 21-osios rytą gimnazistai ir mokytojai buvo pasveikinti vos įžengę į mokyklą. Skambant smagiai žemaitiškai dainai Ie klasės mokinės Kamila Sabockytė ir Sigutė Eitutytė bei bibliotekininkė Diana Kazlauskienė dalino lankstinukus su informacija apie žemaitiškos tarmės ypatumus, siūlė įsisegti Žemaitijos herbą, kvietė žaismingai traukti žemaitiškas patarles ar priežodžius. O popiet aktų salėje jau skambėjo Tauragės krašto tautosakos rinktinės dainos, kviečiančios žiūrovus į renginį.

kj

 

 

 

 

 

 

Nuotraukoje: svečiuojasi kolektyvas „Traka“

,,Dabar toks laikas, kai daugelis iš jūsų pasklis po platųjį pasaulį. Būdami tarp kitų atminkite kuo jūs, kaip lietuviai, kaip žemaičiai esate ypatingi, kuo žavus ir savitas yra jūsų gimtasis kraštas. Visuomet girkitės ir didžiuokitės mažutės Lietuvos dideliu etnografiniu paveldu,” – linkėjo mokiniams bibliotekininkė Diana Kazlauskienė. ,,Man visas kūnas suvirpa, kai galvoju, kokia lemtinga jėga Žemaitija buvo visos Lietuvos istorijoje, koks tvirtas yra žemaičio būdas ir aš didžiuojuosi būdama žemaite,“ – kalbėjo į popietę atvykusi Tauragės Žemaičių draugijos pirmininkė Birutė Normantienė, įspūdingai tarmiškai paporinusi jaunajai kartai ir apie atsineštos žemaičių vėliavos simboliką, ir apie mūsų krašto istoriją, ir apie numatomus renginius bei savanorišką veiklą, į kurią galėtų įsitraukti jaunimas.

Po emocingos kalbos pilna scena prigužėjo žemaičių, kurie koncertavo ir savo krašto tarme rokavosi. Tauragės kultūros centro Kęsčių folkloro kolektyvas ,,Traka” ir sėjo, ir augino, ir pjovė, ir rišo, ir kūlė… Visą rugelio kelionę iki mūsų stalo apdainavo savo muzikiniame vaidinime, keliavusiame ir į Dainų šventę ,,Duonos kelias”. Kolektyvo vadovė Violeta Girdžiuvienė (Kultūros centro projektų vadovė) nutilus grūdais, vandeniu ir dainomis ,,pašventintų” žiūrovų plojimams, pristatė ir padovanojo gimnazijos bibliotekai bei lietuvių kalbos mokytojoms neseniai išleistą tautosakos rinktinę ,,Aš atdarysiu senolių skrynią”. Gimnazijos direktorė Viktorija Paulauskienė visiems svečiams teikdama padėkas ne tik sveikino, dėkojo, bet ir kvietė atvykti kitais metais su nauja programa.

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Photos