Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“


pask 2017 June 25 ketv

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Organizatoriai ir konferencijos pagrindinių sesijų pranešėjai supažindino su įvairių šalių švietimo sistemų politika, plėtotės kryptimis, atkreipė dėmesį į vis augantį poreikį taikyti naujus mokymo metodus siekiant ne tik pagerinti anglų kalbos mokymo(si) kokybę, padėti kuo efektyviau mokiniui įsisavinti žinias, formuoti kalbinius įgūdžius ir įgyti kuo aukštesnes kalbines kompetencijas atitinkančias šiuolaikinio mokinio, darbo rinkų poreikius, bet taip pat siekiant skleisti ir sieti mokslinių tyrimų šioje srityje siūlomas naujoves, bei susipažinti, paanalizuoti , padiskutuoti mokytojų praktikų taikomus metodus, sėkmingo mokymo patirtis tiek mokant anglų kalbos, tiek mokant kitų dalykų anglų kalba. Tuo tikslu dviejų dienų pagrindines sesijas paraleliai sekė darbo grupėse pranešimai apjungdami tris raktines konferencijos sritis: CLIL (dalyko turinio ir kalbos integruotas mokymas), ELT (anglų kalbos mokymas) ir FLT (užsienio kalbos mokymas). Kadangi konferencijos tikslas buvo suburti kartu mokslinius darbuotojus, tyrėjus ir mokytojus praktikus iš įvairių pasaulio šalių, kurie yra sukaupę daug žinių, turi patirties ir dega noru pasidalinti savo įžvalgomis ir sėkmingo darbo praktika, konferencijos dalyviai labai aktyviai įsitraukė į diskusijas, nevengė argumentuoti, klausti. Tauragės Žalgirių gimnazijos anglų kalbos mokytojos atstovavo mokytojus praktikus – skaitė pranešimus (paper presentations), pristatė projektines veiklas, organizavo sėkmingos darbo patirties sklaidos apmokymus (workshops). Nustebino ir džiugino didelis susidomėjimas pranešimų ir apmokymų temomis, entuziastinga grįžtamoji reakcija diskusijų metu, bei nuoširdus mokytojų darbo įvertinimas – dalyviai dėkojo, aktyviai įsitraukė į veiklas , kvietė tęsti bendradarbiavimą mokytojų praktikų apmokymuose, keitėsi kontaktais.

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“ Photos