,,Aš nežinau“ sėkmė


IMG_1582Teatro dienos proga sukvietęs platų gerbėjų ratą gimnazijos teatro grupės ,,Guzas“ spektaklis ,,Aš nežinau“, pagal Godos Virbickaitės scenarijų ir režisūrą - gražus ,,pasisakymas“ iš jauno žmogaus pozicijos. Tiesmukai, švelniai ir apie svarbius visais amžiais jaunuoliams dalykus. Spektaklis priimtas šiltai, jaunieji aktoriai ir režisierė apipilti aplodismentais ir gėlėmis. Nebuvusieji premjeroje  laukia pakartojimo, mačiusieji jau ima kalbėti apie naujus pastatymus. Nuotraukos