Atsisveikinimo paroda


Erdvėje prie aktų salės – 4 klasių gimnazistų kūrybinių darbų paroda. Darbait