Atvirų durų diena Žalgirių gimnazijoje


Kovo 7 dieną Žalgirių gimnazijoje susirinko „Šaltinio“ ir „Martyno Mažvydo“ progimnazijų aštuntų klasių moksleiviai. Jie buvo maloniai sutikti ir nuoširdžiai pasveikinti. Po trumpos koncertinės programėlės į atviras pamokas aštuntokus pakvietė lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, istorijos, fizikos, geografijos, dailės, kūno kultūros mokytojai.

Фото
pi