Atvirų durų dienoje ASU


Lapkričio 27 dieną Tauragės Žalgirių gimnazijos, Versmės gimnazijos ir  Žygaičių gimnazijos moksleiviai vyko į Aleksandro Stulginskio Universiteto atvirų durų dieną Kaune.

ASUS

Mokiniai domėjosi studentišku gyvenimu, paskaitomis, universiteto veikla. Atvykę susipažino su universiteto aplinka, fakultetais, biblioteka, auditorijomis bei sporto sale. Studentai, dėstytojai maloniai bendravo su svečiais, dalinosi savo patirtimi. Moksleiviai buvo suskirstyti pagal mokomuosius profilius ir turėjo specifines paskaitas jiems aktualiomis temomis. Visi atvykusieji klausėsi įvadinės paskaitos, kurioje sužinojo apie penkis dalykus, kuriais galima pasiekti sėkmę, taip pat apie ASU studijų kryptis ir teikiamas garantijas. Visa turininga bei smagi kelionė buvo apmokėta ir už tai dėkojame Tauragės miškų urėdijai.

Nelita Urbutytė ir Gabija Grigalavičiūtė       Rimutės Bandzinienės nuotraukos