Dėl pirotechnikos priemonių, gaisrų pavojaus ir alkoholinių gėrimų vartojimo viešose vietose.


 1. Mokykloje ir jos teritorijoje griežtai draudžiama naudoti pirotechnikos gaminius.
 2. Pirotechnikos gaminiai pavojingi ne tik juos naudojantiems, bet ir aplinkiniams žmonėms.
 3. Pirotechnikos gaminius draudžiama naudoti prie ligoninių, mokymo įstaigų, vaikų darželių, bažnyčių.
 4. Pirotechnikos gaminių negalima sprogdinti nuo 22 iki 8 val., išskyrus visuotines švenčių dienas.
 5. Pirotechnikos gaminių naudojimas ne pagal paskirtį ir draudžiamose vietose yra administracinės teisės pažeidimas.
 6. Pirotechnikos gaminių negali įsigyti ir naudoti asmenys, jaunesni nei 18 metų.
 7. Už padarytus pirotechnikos gaminių įsigijimo, laikymo, pardavimo taisyklių pažeidimus policijos pareigūnai pradeda administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 166, 167, 1671, 1672, 173, 174, 175, 1761, 181, 183, 192 straipsnius.
 8. Už vaikų ir paauglių iki 16 metų padarytus pažeidimus atsako jų tėvai (globėjai).
 9. Pažeidus civilinių pirotechnikos gaminių įsigijimo ir naudojimo tvarką, gresia administracinė nuobauda – bauda nuo 50 iki 100 litų, pakartotiniai tokie pat veiksmai užtraukia baudą nuo 100 iki 200 litų; pažeidimas, padarytas nepilnamečių nuo 14-os iki 16-os metų, užtraukia įspėjimą arba nuobaudą tėvams (globėjams) nuo 50 iki 100 litų su civilinių pirotechnikos gaminių konfiskavimu ar be konfiskavimo.
 10. Sulaikius mokinius naudojant, sprogdinant pirotechnikos gaminius, įtarus jų platinimu, bus informuojami tėvai ir Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
 11. Pirotechnikos gaminių naudojimas gali sukelti rimtą grėsmę vaikų sveikatai ir materialiniam turtui.
 12. Kilus gaisrui dėl neatsargiai paleistų sprogmenų, nedelsiant kvieskite ugniagesius. Nuo pirotechnikos gaminių užsiliepsnojusius daiktus, jei tai ne prietaisas su elektros įtampa, geriausia gesinti vandeniu arba gesinimui tinkamu audiniu, pvz. veltiniu.
 13. Pagrindinės priežastys, dėl kurių dažniausiai susižalojama: pirotechnikos gaminių naudojimas nesilaikant naudojimo instrukcijos, savadarbių, nekokybiškų gaminių naudojimas, tėvų neatsakingumas (tėvai leidžia vaikams sprogdinti pirotechnikos gaminius be suaugusiųjų priežiūros) ir chuliganizmas (pirotechnikos gaminių mėtymas į žmones, po automobiliais).

PAGALBOS TELEFONAS – 112


GAISRŲ PAVOJAI

 1. Kiekvienais metais Lietuvoje kyla daugiau kai 16 tūkstančių gaisrų, kuriuose žūva apie 250 žmonių, dar tiek pat patiria traumas.
 2. Beveik 2 trečdaliai gaisrų kyla dėl neatsargaus elgesio, apie 10 procentų – dėl netvarkingų elektros įrenginių, neizoliuotų, kabančių elektros laidų ir perkrauto tinklo. Kitos dažniausios gaisrų kilimo priežastys yra netvarkingos krosnys, vaikų išdykavimas, padegimai, technologiniai pažeidimai, degančiomis žvakėmis puošiamas šventinis stalas ir kt.
 3. Kiekvienais metais gaisruose žūsta vaikai, kuriuos patys sukėlė.
 4. Įvykus nelaimei, svarbu rasti išeitį ir išmanyti saugaus elgesio taisykles.
 5. Būtina žinoti tarnybas, teikiančias skubią pagalbą įvykus nelaimei.

KAIP ELGTIS KILUS GAISRUI

 1. Gaisrą gali sukelti mažiausias neapdairumas.
 2. Užsidegus sofai ar foteliui, jau po 3 minučių kambarys prisipildo nuodingų dūmų. Kambaryje esantys žmonės praranda sąmonę ir užtrokšta.
 3. Gaisras plinta labai sparčiai. Jau po 10–15 minučių liepsnoja visas kambarys.
 4. Delsti laiko neturėsite. Iš anksto žinokite, kaip elgsitės kilus gaisrui, kuo gesinsite, kaip išeisite iš patalpos (evakuositės), kaip ir kam pranešite apie gaisrą.

JEIGU DEGA JŪSŲ BUTAS:

a)      praneškite priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai – 01 arba 112,

b)      negelbėkite savo turto,

c)      išeikite iš buto,

d)     uždarykite duris, bet neužrakinkite,

e)      nesinaudokite liftu, leiskitės laiptais,

f)       pasitikite atvykstančius gelbėtojus.

JEIGU PATALPOJE DAUG DŪMŲ:

a)      užsidenkite burną ir nosį drėgnu audiniu,

b)      eikite pasilenkę arba šliaužkite,

c)      nesiveržkite į liepsną,

d)     jeigu negalite išeiti į laiptinę, eikite į balkoną ir šaukitės pagalbos.

JEIGU DEGA KAIMYNŲ BUTAS:

a)      praneškite priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai,

b)      jeigu laiptinėje kaupiasi dūmai, pasilikite savo bute,

c)      uždenkite drėgnais skudurais durų ir ventiliacijos angas,

d)     prieikite prie lango ar išeikite į balkoną, kad atvykę ugniagesiai jus matytų.

JEIGU UŽSIDEGĖ DRABUŽIAI:

a)      griūkite ant žemės, raičiokitės, kad ugnis užgestų,

b)      užsidenkite veidą rankomis,

c)      jeigu dega kitas žmogus, pargriaukite jį, ir ugnį slopinkite (nuo galvos kojų link) tuo, kas po ranka,

d)     nudegimo vietą aušinkite vandeniu, sniegu (15 min.), uždėkite rankšluostį,

e)      kvieskite medikus.

JEIGU UŽSIDEGĖ TELEVIZORIUS AR KITAS ELEKTROS PRIETAISAS:

a)      ištraukite kištuką iš elektros tinklo,

b)      užmeskite ant elektros prietaiso audeklą,

c)      gesinkite gesintuvu ar vandeniu.

JEIGU UŽSIDEGĖ RIEBALAI AR ALIEJUS:

a)      indą uždenkite dangčiu,

b)      išjunkite viryklę,

c)      atminkite: įkaitusių riebalų negalima gesinti vandeniu.

APIE EVAKAVIMĄ PASIKALBĖKITE SU SAVO ŠEIMA:

a)      aptarkite, kaip reikėtų elgtis, jeigu liepsna ir dūmai atkirstų jums įprastą išėjimą (išlipsite per langą, išeisite į balkoną),

b)      pasirinkite susitikimo vietą lauke. Tuomet žinosite, ar visi išėjo iš degančio pastato.

JEIGU ESATE VIEŠOSIOSE VIETOSE:

a)      žinokite, kad pastatuose yra evakuaciniai išėjimai, jie žymimi žaliai,

b)      mokykloje, parduotuvėje, kino teatre, restorane, viešbutyje ir kitose viešose vietose yra bent du išėjimai.

c)      apsidairykite ir įsidėmėkite juos.


PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMAS

 1. Vadovaujamės Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu.
 2. Lietuvos Respublikoje vartoti alkoholinius gėrimus draudžiama visose ugdymo įstaigose ir jų teritorijoje, Valstybės valdžios ir valdymo institucijose, visų rūšių viešajame transporte.
 3. Vadovaujamės Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu.
 4. „Vaiko apsauga nuo alkoholinių gėrimų ir rūkymo“ nurodo, kad būtina ugdyti nepakantumą rūkymui ir alkoholinių gėrimų vartojimui.

Vaikams draudžiamas darbas su tabako ir alkoholinių gėrimų gamyba ir realizavimu. Už vaiko nugirdymą, įtraukimą į girtavimą taikoma įstatymų nustatyta administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.