Для пиротехникой, пожаров и потребление алкоголя в общественных местах.


 1. Šventė
 2. 2017 June 25
 3. Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.
 4. Tauragės Žalgirių gimnazija » Šventė
 5. Pirotechnikos gaminių naudojimas ne pagal paskirtį ir draudžiamose vietose yra administracinės teisės pažeidimas.
 6. Pirotechnikos gaminių negali įsigyti ir naudoti asmenys, jaunesni nei 18 metų.
 7. Šventė12017 June 252Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.1Tauragės Žalgirių gimnazija » Šventė
 8. Už vaikų ir paauglių iki 16 metų padarytus pažeidimus atsako jų tėvai (globėjai).
 9. Šventė
 10. 2017 June 25
 11. Šventė
 12. 2017 June 25
 13. Šventė

Экстренные телефоны - 2017 June 25


Опасность возникновения пожара

 1. Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.
 2. Šventė
 3. 2017 June 25
 4. Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.
 5. Tauragės Žalgirių gimnazija » Šventė

Как справиться с ПОЖАРА

 1. Gaisrą gali sukelti mažiausias neapdairumas.
 2. Šventė
 3. 2017 June 25
 4. Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.

Tauragės Žalgirių gimnazija » Šventė

a) praneškite priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai – 01 arba 112,

b) negelbėkite savo turto,

c) išeikite iš buto,

d) uždarykite duris, bet neužrakinkite,

e) nesinaudokite liftu, leiskitės laiptais,

f) pasitikite atvykstančius gelbėtojus.

JEIGU PATALPOJE DAUG DŪMŲ:

a) užsidenkite burną ir nosį drėgnu audiniu,

b) eikite pasilenkę arba šliaužkite,

c) nesiveržkite į liepsną,

d) jeigu negalite išeiti į laiptinę, eikite į balkoną ir šaukitės pagalbos.

JEIGU DEGA KAIMYNŲ BUTAS:

a) praneškite priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai,

b) jeigu laiptinėje kaupiasi dūmai, pasilikite savo bute,

c) uždenkite drėgnais skudurais durų ir ventiliacijos angas,

Šventė

2017 June 25

Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.

Tauragės Žalgirių gimnazija » Šventė

c) jeigu dega kitas žmogus, pargriaukite jį, ir ugnį slopinkite (nuo galvos kojų link) tuo, kas po ranka,

d) nudegimo vietą aušinkite vandeniu, sniegu (15 min.), uždėkite rankšluostį,

e) kvieskite medikus.

JEIGU UŽSIDEGĖ TELEVIZORIUS AR KITAS ELEKTROS PRIETAISAS:

a) ištraukite kištuką iš elektros tinklo,

b) užmeskite ant elektros prietaiso audeklą,

Šventė

2017 June 25

Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.

Tauragės Žalgirių gimnazija » Šventė

c) atminkite: įkaitusių riebalų negalima gesinti vandeniu.

APIE EVAKAVIMĄ PASIKALBĖKITE SU SAVO ŠEIMA:

a) aptarkite, kaip reikėtų elgtis, jeigu liepsna ir dūmai atkirstų jums įprastą išėjimą (išlipsite per langą, išeisite į balkoną),

b) pasirinkite susitikimo vietą lauke. Tuomet žinosite, ar visi išėjo iš degančio pastato.

JEIGU ESATE VIEŠOSIOSE VIETOSE:

a) žinokite, kad pastatuose yra evakuaciniai išėjimai, jie žymimi žaliai,

Šventė

2017 June 25


Психотропные препараты

 1. Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.
 2. Tauragės Žalgirių gimnazija » Šventė
 3. Vadovaujamės Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu.
 4. „Vaiko apsauga nuo alkoholinių gėrimų ir rūkymo“ nurodo, kad būtina ugdyti nepakantumą rūkymui ir alkoholinių gėrimų vartojimui.

Šventė