Finansinės ataskaitos


2020 m.

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas biudžeto 2020 m. II ketv.
Aiškinamasis raštas finansinių ataskaitų 2020 m.II ketv.
Forma Nr. 2 Suvestinė
Veiklos ataskaita
Finansinė ataskaita

I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

2019 m.

IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinius
Forma Nr. 2
Veiklos ataskaita
Finansinės būklės ataskaita

III ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos ataskaita

II ketvirtis

Finansinės ataskaitos

I ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2 
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius

2018 m.

IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
III ketvirtis
 
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
II ketvirtis
 
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
I ketvirtis
 
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
2017 m.
 
IV ketvirtis
 
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
III ketvirtis
 
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
II ketvirtis
 
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
I ketvirtis
 
Aiškinamasis raštas
Finanasinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
2016 m.
 
IV ketvirtis
 
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
III ketvirtis
 
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
20 VSAFAS 4 priedas
 
II ketvirtis
 
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
20-ojo VSAFAS 4 priedas

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
20-ojo VSAFAS 4 priedas