Finansinės ataskaitos


2020 m.

IV ketvirtis

 Biudžeto išlaido sąmatos vykdymo atskaitų rinkinys

III ketvirtis

Forma Nr. 2
III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas biudžeto 2020 m. II ketv.
Aiškinamasis raštas finansinių ataskaitų 2020 m.II ketv.
Forma Nr. 2 Suvestinė
Veiklos ataskaita
Finansinė ataskaita

I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

2019 m.

IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinius
Forma Nr. 2
Veiklos ataskaita
Finansinės būklės ataskaita

III ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos ataskaita

II ketvirtis

Finansinės ataskaitos

I ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2 
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius

2018 m.

IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
III ketvirtis
 
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
II ketvirtis
 
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
I ketvirtis
 
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
2017 m.
 
IV ketvirtis
 
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
III ketvirtis
 
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
II ketvirtis
 
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
I ketvirtis
 
Aiškinamasis raštas
Finanasinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
2016 m.
 
IV ketvirtis
 
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
 
III ketvirtis
 
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
20 VSAFAS 4 priedas
 
II ketvirtis
 
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
20-ojo VSAFAS 4 priedas

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
20-ojo VSAFAS 4 priedas