Financial Statements


2019 m.

I ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius

2018 m.

IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
III ketvirtis
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
II ketvirtis
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
I ketvirtis
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
2017 m.
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
III ketvirtis
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
II ketvirtis
Explanatory notes
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
I ketvirtis
Explanatory notes
Finanasinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
2016 m.
IV ketvirtis
Explanatory notes
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
III ketvirtis
Explanatory notes
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
20 VSAFAS 4 priedas
II ketvirtis
Explanatory notes
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
20-ojo VSAFAS 4 priedas

I ketvirtis

Explanatory notes
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
20-ojo VSAFAS 4 priedas