Финансовая отчетность


2019 m.

II ketvirtis

Финансовая отчетность

I ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius

2018 m.

IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
III ketvirtis
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
II ketvirtis
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
Я ketvirtis
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
2017 m.
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
III ketvirtis
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
II ketvirtis
Пояснения
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
I ketvirtis
Пояснения
Finanasinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
2016 m.
IV ketvirtis
Пояснения
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinius
III ketvirtis
Пояснения
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
20 VSAFAS 4 priedas
II ketvirtis
Пояснения
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
20-ojo VSAFAS 4 priedas

I ketvirtis

Пояснения
Finansinės būklės ataskaita
Forma Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita
20-ojo VSAFAS 4 priedas