Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“


JAV ne pelno siekianti organizacija ASSIST, Lietuvoje remiama Kazickų šeimos fondo, JAV ambasados bei privačių donorų, skelbia konkursą 2019–2020 mokslo metų stipendijoms gauti. Stipendijos suteikia galimybę Lietuvos gimnazijų II-ų klasių moksleiviams vienerius mokslo metus (vienuoliktoje klasėje) mokytis prestižinėse nepriklausomose JAV mokyklose.ASSIST stipendija – tai unikali galimybė pažinti pasaulį, produktyviai ir turiningai praleisti iššūkių kupinus mokslo metus geriausiose privačiose JAV mokyklose, kuriose:

- Mokomasi mažose klasėse, dažniausiai iki 15 moksleivių;
- Dirba puikiai išsilavinę mokytojai, orientuoti į moksleivių tobulėjimą;
- Išvystyta popamokinė veikla: muzika, vizualieji ir scenos menai, sportas, debatai, savanorystė ir kita;
- Moderniai įrengta mokymosi aplinka, įspūdingi mokyklų kompleksai.
Visas konkurso sąlygas bei informaciją apie konkurso eigą galima rasti internete: https://www.assistscholars.org/apply-now.html
Daugiau informacijos: zivile@assistscholars.org
Paraiškos bei dokumentai priimami iki 2018 m. lapkričio 25d.