Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“


Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“
konfTauragės Žalgirių gimnazijoje 2017 sausio 5 d. vykusi respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija “Mokinių vertinimas ir įsivertinimas. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje. Gerosios patirties sklaida“ dar kartą patvirtino, jog gera mokykla – atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, atvira kūrybiškumui ir inovacijoms. Konferencijos tikslas buvo pasidalinti gerąja patirtimi, kaip tobulinti mokinių vertinimą ir skatinti sąmoningą, objektyvų įsivertinimą, kaip efektyviai diferencijuoti ir individualizuoti ugdomąją medžiagą šiuolaikinėje pamokoje siekiant mokinio pažangos. Džiaugiamės sulaukę didelio susidomėjimo konferencijos tema, nes dalyvavo daugiau nei 160 kolegų iš Šilalės, Šilutės, Jurbarko bei Tauragės miestų ir rajonų, o taip pat Pagėgių savivaldybės. Konferencija prasidėjo muzikiniu gimnazistų pasirodymu ir gimnazijos direktoriaus Jono Jatauto bei PMMC metodininkės Vilmos Vaičekauskienės sveikinimu. Plenarinėje konferencijos dalyje dalyviai išklausė tris pranešimus apie mokinių vertinimą ir įsivertinimą, mokomosios medžiagos diferencijavimą ir individualizavimą pamokoje. Pranešėjos ir konferencijos koordinatorės direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Trijonienė ir anglų kalbos mokytoja ekspertė Janina Pukelienė apžvelgė pagrindinius vertinimo ir įsivertinimo, diferncijavimo ir individualizavimo aspektus, Tauragės savivaldybės švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Petkienė analizavo mokinių vertinimo ir įsivertinimo praktinius pavyzdžius, o gimnazijos psichologė Ina Kalvanienė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į psichologinę įsivertinimo reikšmę, akcentuodama, kad įsivertinimas skatina savivertę bei motyvaciją. Jis glaudžiau siejamas su vertinimu dėl paties tobulėjimo, negu su išmokimo įvertinimu. Įsivertinimas, jeigu taikomas sistemingai, yra procesas, kuris prisideda prie asmens tikslų įgyvendinimo. Pranešimo metu mokytojai išbandė keletą savęs įsivertinimo metodų, gavo naudingų patarimų. Po pertraukos, prasidėjus antrai konferencijos daliai, mokytojai rinkosi į darbo grupes, kur kolegos dalinosi savo gerąja patirtimi ir aktyviai diskutavo.

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“ Photos