Jaunųjų fizikų mokyklos „Fotonas“ konferencija–seminaras 2015


2015 m. spalio 23 d. Šiauliuose vyko kasmet organizuojama Jaunųjų fizikų mokyklos „Fotonas“ konferencija. Joje dalyvavo Žalgirių gimnazistai, besimokantys „Fotone“: Gabija Kasiliauskaitė (IIIb), Donatas Jorudas (III), Loreta Garmutė (III), Lijana Lileikytė (IVt), juos lydėjo „Fotono“ būrelio vadovas, fizikos mokytojas ekspertas Antanas Kiniulis. 

fotonas

Konferencija parsidėjo 10 val. Bendrojoje sekcijoje iki 12 val. buvo aptariama:

  • Optometrijos studijos Šiaulių universitete. Regos terapija
  • Mokymasis bendradarbiaujant taikant virtualią mokymosi aplinką Moodle
  • Šiuolaikinės aktualijos pasaulio tyrimuose ir iškylančių problemų sprendime

Nuo 12 val. iki 15 val. darbas vyko sekcijose. Fizikos mokytojai aptarė gamtamokslinio ugdymo problemas, neformalųjį fizikos mokymą, šiuolaikines fizikos aktualijas. Tuo metu mokiniai (pagal klases) analizavo 2015-2016 m. m. „Fotono“ užduotis, metodinius nurodymus, sprendė pavyzdinius uždavinius. Taip pat atliko eksperimentus Šiaulių universiteto Technologijos ir Gamtos mokslų fakulteto Elektros ir magnetizmo laboratorijoje:

  • Lijana Lileikytė (IVt) ir Donatas Jorudas (III)  atliko: Priverstinių elektromagnetinių virpesių tyrimą. Darbo tiklas ištirti įtampų rezonanso reiškinį ir nustatyti kontūro rezonansinį dažnį.
  • Gabija Kasiliauskaitė (IIIb) ir Loreta Garmutė (III) atliko: Elektrono krūvio ir masės santykio nustatymą. Darbo tikslas ištirti elektroną veikiančios magnetinės jėgos prigimtį ir apskaičiuoti elektrono krūvio ir masės santykio vertę.

Vėliau mokiniai dalyvavo demonstraciniame seminare „Robotų jutikliai“, kurio metu susipažino su įvairiais robotų jutikliais: infraraudonųjų spindulių, ultragarsiniais, giroskopu/ akselerometru ir t.t. Buvo demonstruojamas robotų su įvairiais jutikliais veikimas.

Labai džiaugiamės įdomiai ir naudingai praleistu laiku bei įgytomis naujomis žiniomis.

Neakivaizdinės fizikų mokyklos „Fotonas” IV kurso studentė, gimnazijos  IV t klasės mokinė Lijana Lileikytė

Nuotraukos