Kas yra „kritinis mąstymas“ ir kodėl yra toks svarbus gebėjimas jį turėti?


tssLCC universiteto lektorius Emilijus Gricius skaitė paskaitą vyresniųjų klasių  gimnazijos mokiniams. Lektorius akcentavo, kad kritinis mąstymas ypatingai reikalingas renkantis karjeros kelią.Gyvenant 21-ame amžiuje, kuomet informacijos kiekis jau seniai viršijo vartojimo galimybes, o vartotojiškumas vis bejėgiškai stengiasi vytis neribotą pasiūlą. Beveik kasdien susiduriame su įvairiapusiškais atsakymais ir mąstymo vakuumu. Pastaruosius 20 amžių vystęsis, kitęs ir stebuklingu būdu iki mūsų dienų atkeliavęs „kritinio mąstymo“ terminas tampa vis didesnė retenybė. Ar vis dar įmanoma jaunuose žmonėse sukelti „kritinio mąstymo“ alkį ir skatinti suvokimą, o ne informacijos kaupimą?

Profesijos patarėja Jurgita Praninskienė