Komisijas darba grupas


Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Janina Pukelienė – metodinės tarybos pirmininkė, anglų k. mokytoja ekspertė

Dalia Čiunkienė, lietuvių k. mokyt. metodininkė

Emily Asačiovienė, matematikos mokyt. metodininkė

Danguolė Jonikienė, geografijos mokyt. metodininkė

Sigita Polienė, biologijos mokyt. metodininkė

Nijoliė Norgilienė, technologijų mokyt. metodininkė

Saulius Girulis, kūno kultūros mokyt. metodininkas

Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.

Komisijos ir darbo grupės:

Ekstremalių situacijų valdymo grupė

Bērnu labklājības Komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Krizių valdymo komanda

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“