Комиссия рабочая группа


Gimnazijos metodinė taryba:

 

Aristolda Jasevičiūtė — metodinės tarybos pirmininkė, lietuvių k. mokytoja metodininkė

Даля Čiunkienė, lietuvių k. mokyt. metodininkė.

Вирджиния Liaudanskienė, anglų k. mokyt. metodininkė.

Эмили Asačiovienė, matematikos mokyt. metodininkė

Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val., geografijos mokyt. metodininkė

Sigita полиеновым, biologijos mokyt. metodininkė

Отредактировано Bartkienė, muzikos mokyt. metodininkė

Saulius Girulis, kūno kultūros mokyt. metodininkas

Lina Bardzilauskienė, IT mokyt. metodininkė, kuratorė

Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Trijonienė

 

Komisijos ir darbo grupės:

Ekstremalių situacijų valdymo grupė

Комиссия детства

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Krizių valdymo komanda

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“