Комиссия рабочая группа


Gimnazijos metodinė taryba:

Янина Pukelienė — metodinės tarybos pirmininkė, anglų k. mokytoja ekspertė

Даля Čiunkienė, lietuvių k. mokyt. metodininkė

Эмили Asačiovienė, matematikos mokyt. metodininkė

Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val., geografijos mokyt. metodininkė

Sigita полиеновым, biologijos mokyt. metodininkė

Nijoliė Norgilienė, technologijų mokyt. metodininkė

Saulius Girulis, kūno kultūros mokyt. metodininkas

Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Trijonienė

Komisijos ir darbo grupės:

Ekstremalių situacijų valdymo grupė

Комиссия детства

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Krizių valdymo komanda

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“