Kornelijos kūrybos popietė


IMG_6155-mPo tilstančią gimnaziją virpuliavo smuiko muzika – šitaip vydama jaudulį savo kūrybos popietę bibliotekoje pradėjo pirmokė Kornelija Mikalauskaitė. Mergina apdovanota ne vienu talentu – jos piešiniai -„gyvi“ lyg nuotraukos, poezija ir proza – išraiškingos ir ne paaugliškai gilios. Kornelija turi parašiusi kūrinį „Rafaelis Morganas“  drąsiai pretenduojantį  tapti knyga, su kuriuo rudenį, kartu su 56 pretendentais iš visos Lietuvos, dalyvavo jaunųjų rašytojų mentorystės konkurse „Mano knyga bus!“. Finale šešiolikmetė su savuoju kūriniu pripažinta nugalėtoja. Mergina išsitaria rašanti II-ją jo dalį. Ir nors laiką reikia dalinti ant tiek daug dalykų: uoliai ruošiamų pamokų, muzikos mokyklos, pomėgio piešti bei olimpiadų, konkursų, festivalių (šiandien išvyko į Telšius, į smuikininkų festivalį) – Kornelija tiesmuka: ,,Nereikia manęs gailėti ir, anot jos kūrinio pagrindinio veikėjo Rafaelio: ,,man gera taip gyvent“. Į popietę susirinkę Kornelijos draugai ir mokytojai dalijo ne tik linkėjimus, šnabždėjo patarimus ir gražbyliavo drąsindami nebijoti sužvaigždėti… Svarbiausias prašymas buvo – „,nenustok kurti“. Nes žvelgiant į piešiniuose pavaizduotų žmonių akis ar klausantis smuiko muzikos, vėliau -  ištraukų iš kūrinio, jautei: gautomis kūrybinėmis galiomis reikia dalintis. Tas pats prašymas skirtas visiems gimnazistams – kurkite! Ir – dalinkitės. Kūrybinė popietė skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei, kuri minima balandžio 23-29 dienomis. Nuotraukos