Kornelijos kūrybos popietė


IMG_6155-mŠventė ant tiek daug dalykų: uoliai ruošiamų pamokų, muzikos mokyklos, pomėgio piešti bei olimpiadų, konkursų, festivalių (šiandien išvyko į Telšius, į smuikininkų festivalį) – Kornelija tiesmuka: ,,Nereikia manęs gailėti ir, anot jos kūrinio pagrindinio veikėjo Rafaelio: ,,man gera taip gyvent”. Į popietę susirinkę Kornelijos draugai ir mokytojai dalijo ne tik linkėjimus, šnabždėjo patarimus ir gražbyliavo drąsindami nebijoti sužvaigždėti… Svarbiausias prašymas buvo – „,nenustok kurti“. Nes žvelgiant į piešiniuose pavaizduotų žmonių akis ar klausantis smuiko muzikos, vėliau - ištraukų iš kūrinio, jautei: gautomis kūrybinėmis galiomis reikia dalintis. Tas pats prašymas skirtas visiems gimnazistams – kurkite! Ir – dalinkitės. Kūrybinė popietė skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei, kuri minima balandžio 23-29 dienomis. Photos