Mes galime


direkt1      Laiškas mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams ir globėjams 

Pasirodo galime. (I can – we can – you can. „Can-inti – įgal-inti – gal-ėti”: pažiūrėkit, kokios artimos yra anglų ir lietuvių kalbos, kodėl?).

Galime turėti įdomias ir vertingas pamokas, bet mokinys turi norėti klausti, o mokytojas savo buvimu, veikla klasėje turi nuolat mokinius provokuoti klausti. Klausimo kultūros pamokose įsigalėjimas bus tai, ką galima pavadinti didžiuoju proveržiu.

Galime turėti Akropolio lygio tualetus, švarius, kvepiančius ir viskuo aprūpintus, tik reikia labai panorėti.

Galime turėti skanius pietus ir vis geresnę aptarnavimo kokybę valgykloje.

Priimsime į gimnaziją mokytis visus norinčius, bet visi stojantieji bus reitinguojami pagal mokymosi pasiekimus, standartizuotų testų rezultatus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus. Kam? Ogi, efektyviam ir kokybiškam tolimesniam mokymuisi diferencijuotose klasėse ir grupėse.

Gimnazijos biblioteka išgyvena renesansą – ji reikalinga ir mokiniams, ir mokytojams, ir vadovams. Namų darbai, metiniai projektai, informacijos paieškos pradžiamokslis, greitoji pagalba klasei mokytojui nesant mokykloje.

Išmokimas pamokoje. Kuo daugiau išmokstančių pamokoje (45+45), o ne namie ar pas korepetitorių, tuo esame efektyvesni visi, ir mokytojai, ir mokiniai.

Iš gimnazijos uniformos nebedarome religijos. Svarbu – aprangos kultūra, apranga darbui, laisvalaikiui, sportui, sodui.

Šį pavasarį gimnazijai – 45. Gimnazijos nacionalinis reitingas per pastarąjį dešimtmetį ženkliai ūgtelėjo: 2006 – 428, 2009 – 319, 2012 – 239, 2014 – 206, 2016 – 136. Įkvepiantys laimėjimai.

Bet tobulėjimui dar galimybių daug.

Kiek kartų minėjau skaičių “45”?