Mes galime


direkt1 Laiškas mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams ir globėjams

Pasirodo galime. (I can — we can — you can. «Can-inti — įgal-inti — gal-ėti”: pažiūrėkit, kokios artimos yra anglų ir lietuvių kalbos, kodėl?).

Galime turėti įdomias ir vertingas pamokas, bet mokinys turi norėti klausti, o mokytojas savo buvimu, veikla klasėje turi nuolat mokinius provokuoti klausti. Klausimo kultūros pamokose įsigalėjimas bus tai, ką galima pavadinti didžiuoju proveržiu.

Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.

Tauragės Žalgirių gimnazija » Šventė

Priimsime į gimnaziją mokytis visus norinčius, bet visi stojantieji bus reitinguojami pagal mokymosi pasiekimus, standartizuotų testų rezultatus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus. Kam? Ogi, efektyviam ir kokybiškam tolimesniam mokymuisi diferencijuotose klasėse ir grupėse.

Gimnazijos biblioteka išgyvena renesansą — Šventė

2017 June 25

Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val. — Tauragės Žalgirių gimnazija » Šventė

Šį pavasarį gimnazijai45. Gimnazijos nacionalinis reitingas per pastarąjį dešimtmetį ženkliai ūgtelėjo: 2006428, 2009319, 2012239, 2014206, 2016136. Įkvepiantys laimėjimai.

Bet tobulėjimui dar galimybių daug.

Šventė