Vidusskola apmeklētība lai


Informacija atnaujinta 2016–02–26

PATVIRTINTA
Žalgirių gimnazijos direktoriaus
2011 m. sausio 20 d,įsakymu Nr.V-155
  • Atvykstančius į gimnaziją asmenis, kurie nėra mokyklos darbuotojai arba moksleiviai, registruoja budėtoja.
  • Asmenys, norintys išsikviesti moksleivį pokalbiui ir nesantys jo artimi giminaičiai (tėvai, broliai, seserys), į gimnaziją neįleidžiami.
  • Artimi giminaičiai gali išsikviesti moksleivį, kai budėtoja užregistruoja asmens vardą, pavardę, iškvietimo tikslą ir paprašo budinčio moksleivio, mokytojo iškviesti pageidaujamą moksleivį. Apie iškvietimą informuojama gimnazijos administracija.
  • Asmenys, atvykstantys pas gimnazijos administraciją, mokytojus, darbuotojus į gimnaziją įleidžiami, kai parodo budėtojai asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Budėtoja užregistruoja asmens vardą, pavardę, vizito tikslą ir laiką.
  • Jei asmuo atsisako pateikti asmens dokumentą, įžūliai elgiasi ar yra neblaivus, budėtoja apie tai privalo informuoti administraciją, o jei tuo momentu jos nėra – iškviesti policiją.
  • Kilus nenumatytoms problemoms, budėtoja apie jas nedelsiant informuoja gimnazijos administraciją.

Registracija vykdoma „Registracijos žurnale“. Registracijos kontrolę atlieka direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.