2017 June 25


Šventė
3km
Konferencijos plenarinis posėdis vyko Mažeikių Kalnėnų pagrindinėje mokykloje. Nuoširdų sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė, mokytojai. Mokiniai jaunatviška energija, žemaitiška šnekta, šokiu ir tarmiška daina pasveikino susirinkusiuosius. Plenarinio posėdžio dalyvius pasveikino Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo prezidentas, ITC direktorius Vaino Brazdeikis. Pranešimus apie svarbias švietimo aktualijas skaitė Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė, Nacionalinio egzaminų centro direktorės pavaduotojas, dr. Pranas Gudynas, Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, administracijos direktorius Bronius Kryžius, švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus.
Dr. Pranas Gudynas akcentavo, jei kažko negalima išmatuoti, tai ir negalima valdyti to proceso. Kalbėjo apie apibendrinamojo ir diagnostinio vertinimo svarbą pamokoje, apie tai, kad didelį poveikį mokinių pasiekimams daro grįžtamasis ryšys, mokytojo ir mokinio sąveika, mokymas mokytis, bendramokslių pagalba ruošiant namų darbus, aukšti mokytojo lūkesčiai, nes mokinys tuomet pasieks daugiau. Labai svarbi yra aktyvi mokinio sąveika su naujomis žiniomis, individualios mokinių pasiekimų stebėsenos, pasilyginimas, svarbu skirti laiko rezultatų analizei. Dr. Pranas Gudynas akcentavo, kad mokytojams reikia specialių vertinimo įrankių, konsultavimo ir pagalbos. Šiuo metu ruošiamasi įdiegti mąstymo testus.
II konferencijos dalyje gimnazijų komandos vyko į Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją. Direktorė Asta Žukauskienė pristatė mokyklą. Žalgirių gimnazijos mokytojos Adelija Kuzmarskienė ir Janina Pukelienė skaitė sėkmingos patirties pranešimus „Individualios mokinio pažangos vertinimas“. Grupėje diskutavome apie formuojamojo ir kaupiamojo vertinimo principus, kurie padeda pagerinti mokymąsi. Dar vis aktuali išlieka dalykų programų ir egzaminų programų dermė, kuri siejasi su egzaminų vertinimais ir jų rezultatais.
Žalgirių gimnazijos direktorė Viktorija Paulauskienė
Photos