Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų programoje


  Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija 2012 m. Žalgirių gimnaziją paskelbė sveikatą stiprinančia mokykla Lietuvoje.

ed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žalgirių gimnazijoje siekiama, kad mokiniai taptų aktyviais visuomenės žmonėmis, inicijuojančiais įvairias sveikos gyvensenos akcijas bei skleistų sveikos mitybos, fizinio aktyvumo idėjas bendraamžiams. Gimnazijoje vykdoma žalingų įpročių prevencija, formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai, didelis dėmesys skiriamas mokinių fiziniam paruošimui, aktyviam laisvalaikiui. Sveikos gyvensenos nuostatos formuojamos per integruotas dalykų pamokas, organizuojant akcijas, kultūrinius renginius, sportines varžybas bei šventes.

Sveikatos stiprinimo veiklos programą gimnazijoje koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Veisienė, iniciatyviai dirba sveikatos stiprinimo programos darbo grupė, jaunatvišku entuziazmu pulsuoja mokinių sveikos gyvensenos klubas „Keičiuosi šiandien“.