Mažoji rusų kalbos konferencija


Kovo 27-ą dieną gimnazijoje įvyko  rajoninė mažoji rusų kalbos konferencija „Mokinių saviraiškos ir bendrųjų kompetencijų ugdymas mokantis užsienio (rusų) kalbos“. Jos tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi rusų kalba, plėtoti jų komunikacinius gebėjimus, suteikti mokiniams galimybę pasidalinti savo idėjomis ir patirtimi.IMG_1403 (900x600)Konferencijoje dalyvavo šešių rajono ugdymo įstaigų mokiniai ir mokytojai. Renginio pradžioje susirinkusius pasveikino Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Veisienė. Ketvirtokė Karolina Jurkauskaitė (muzikos mokyt. E. Bartkienė) atliko dainą „Lopšinė“ («Колыбельная»).  Plenariniame posėdyje dalyviai išklausė rusų kalbos mokytojų D. Rakauskienės ir R. Krasauskienės pranešimus „Bendrųjų kompetencijų ugdymas“ ir  „Veiksniai, darantys įtaką mokymosi motyvacijai“. Po Ih1 mokinės Meidės Šlamaitės dainos «От улыбки» įrašo, darbas tęsėsi grupėse.
Pranešėjai pristatė vykusias sėkmės pamokas, projektus, renginius ir kitą  veiklą, kurioje atskleidė užsienio kalbų mokymosi motyvuojančių metodų dermę, plėtojo socialinę kompetenciją, lavino viešo kalbėjimo gebėjimus. Iš viso buvo išklausyta 11 pranešimų.

Rusų k. mokytoja Dalė Rakauskienė      Nuotraukos