Mažoji rusų kalbos konferencija


Šventė — 2017 June 25IMG_1403 (900x600)Šventė
Pranešėjai pristatė vykusias sėkmės pamokas, projektus, renginius ir kitą veiklą, kurioje atskleidė užsienio kalbų mokymosi motyvuojančių metodų dermę, plėtojo socialinę kompetenciją, lavino viešo kalbėjimo gebėjimus. Iš viso buvo išklausyta 11 pranešimų.

Rusų k. mokytoja Dalė Rakauskienė Фото