Projektinė veikla, konferencijos


Projektinė veikla

 • Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa
 • „Saugokime aplinką, rūšiuodami atliekas“
 • „World Days of Action“
 • Tarptautinė Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo programa „Sveikas mūsų rytojus“
 • „Sveikatiada“
 • „Lietuvos kūno kultūros ženklas“
 • „Lietuvos mokinių olimpinis festivalis“
 • Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “
 • Lietuvos mokomųjų palydovų Cansat (CS), raketų ir bepiločių orlaivių (BPO) konkursas
 • „Savaitė be patyčių“
 • Comenius „Jaunųjų europiečių autoritetai – geri pavyzdžiai, geresnė ateitis“
 • Socrates Comenius „Narkotikai, rūkymas, alkoholis – ES šalių problema“
 • e–Twinning
 • E-Competition „Visata ir žmogus“
 • Mokymosi visą gyvenimą „Inspire“
 • Tarptautinis projektas„ASPEKT“
 • Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“
 • „Metų knygos rinkimai“
 • „Euroskaitymai“
 • „Pavasario diena Europoje“
 • „Europos kalbų savaitė“
 • „Drąsinkime ateitį“
 • „ESF akademija“
 • „Tavo žvilgsnis“
 • „Apie energiją mąstyk kitaip“
 • „Visuotinė švietimo savaitė“
 • Karjeros planavimo ir gyvenimo įgūdžių tobulinimo projektas „Rytojaus ateitis – mano rankose“
 • „Specialybių mugė“
 • „Verslumo savaitė“
 • „Veiksmo savaitė“
 • „Virtuali klasė“
 • „Tūkstantmečio vaikai“
 • „Erasmus Lietuvos mokykloms“
 • „Euroscola“
 • „Nebijok kalbėti“
 • „Aš veikiu – veik ir tu“
 • Savanorystės „Aš ir tu – mes galia“
 • „Euromedscola“
 • „Atverkime duris į Lietuvą“
 • Projektas „Patrauklios  informacinių  technologijų  inovacijos kuria  ateitį“finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Projekte dalyvavo IT mokytoja Regina Remeikienė. Gimnazijai  buvo skirti 2 Lego robotai. Dar 4 robotus gimnazija įsigijo savo lėšomis.

Student Conference 2014


Respublikinė mokinių projektinių, kūrybinių, tiriamųjų darbų konferencija „Mano patirtis – mano ateičiai 2014“

 
Respublikinė mokinių konferencija

Dėkojame už nuotraukas Žalgirių gimnazijos mokiniams, mokytojams ir svečiams iš Mažeikių Merkelio Račkausko, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijų


 

Darbo grupė

Kabinetai

Grupės pavadinimas

Grupės vadovas

Grupės sąrašas

I

312

Lietuvių k.

D.Čiunkienė

1 gr.

II

212

Lietuvių k.

E.Bitinienė

2 gr.

III

311

Lietuvių k.

V.Laurinaitytė

3 gr.

IV

122

Užsienio k.

J.Pukelienė

4 gr.

V

123

Užsienio k.

R.Krasauskienė

5 gr.

VI

124

Socialinių m.

D.Juškienė

6 gr.

VII

132

Socialinių m.

K.Tiepelienė

7 gr.

VIII

114

Matematikos

A.Rekašienė

8 gr.

IX

113

Gamtos m.

G.Banzinienė

9 gr.

X

133

Gamtos m., kūno k.

S.Girulis

10 gr.

XI

134

Gamtos m.

S.Polienė

11 gr.

XII

121

IT

R.Šliažienė

12 gr.

XIII

136

Menų, technologijų

S.Bartušienė

13 gr.

 

Mokinių mokslinė – praktinė konferencija „Mano patirtis – mano ateičiai 2012“

 

Konferencijai pasibaigus

Nuotraukos

Konferencijos programa

Projektas COMENIUS

comeniusŽalgirių gimnazijos COMENIUS klubas
             Vadovė Rimutė Bandzinienė