Metiniai mokinių projektai


Mokinio metinio projekto nuostatai

 

1. Metinio projekto statusas

1.1 Mokinių projektinis darbas (toliau – Metinis projektas) – tai privalomas savarankiškas gimnazisto ar mokinių grupės darbas, rengiamas per vienerius mokslo metus arba tęsiamas ir kitais mokslo metais. Metiniai projektai gali būti:

  • Tiriamieji – esminis mokinių tiriamosios veiklos organizavimo tikslas suteikti galimybę mokiniui pačiam išbandyti mokslinio metodo taikymą ir praplėsti konkretaus dalyko(-ų) žinias, pasiruošti tolesnėms studijoms.
  • Kūrybiniai - paveikslo piešimas, dirbinio gaminimas, filmo ar spektaklio kūrimas, konkurso ar varžybų, teminių renginių (dienos, savaitės), konkursų, personalinių darbų parodos organizavimas ir pan.

1.2 Metinis projektas yra integrali gimnazijos ugdymo plano dalis.

1.3 Metinį projektą privalo atlikti visi I-III gimnazijos klasių mokiniai.

1.4 IV gimnazijos klasių mokiniai metinio projekto atlikti neprivalo, bet gali jei pageidauja pagilinti dalyko žinias. IV kl. mokiniai už MP galutinai atsiskaito sausio mėnesio baigiamajame renginyje.

1.5 Informacija apie mokinių metinius projektus pateikiama dalykų kabinetuose, gimnazijos stenduose ir tinklapyje.

1.6 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui kartu su  bibliotekos darbuotojais organizuoja I kl. mokiniams seminarą apie projektinių darbų rengimą ir pristatymą iki spalio 10 d.

1.7 Pabaigus projektą gimnazistams išduodami pažymėjimai apie atliktą projektą ir jo įvertinimą. 

2. Metinių projektų tikslai

2.1. Individualizuoti ugdymo turinį.

2.2. Integruoti įvairių dalykų žinias, mokėjimus ir įgūdžius.

2.3. Skatinti profesinio apsisprendimo paieškas.

2.4. Stiprinti akademinės ir praktinės veiklos ryšį.

2.5. Ugdyti bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus.

 

 MMP  2018–2019 m.m.

Mokinių metinių projektų baigiamoji konferencija20190613_091119m IMG_7429mIMG_7467m

Tauragės Žalgirių gimnazijos alumnai – skaitmeniniame žemėlapyje

Kviečiame susipažinti su dvikalbe knygute „Mano mokykla – Žalgiriai“ (lietuviškai)

Kviečiame susipažinti su dvikalbe knygute „Mano mokykla – Žalgiriai“ (angliškai)

 

2018–2019 m. m. vyksta

LIETUVIŲ K. 12 projektų (2 integruoti) – 32 mokiniai

UŽSIENIO K.

Anglų k. 11 projektų (2 integruoti) – 43 mokiniai

Rusų  k. 4 projektai – 17 mokinių

TIKSLIEJI MOKSLAI     16 projektų – 115 mokinių

GAMTOS MOKSLAI    19 projektų (1 integruotas) – 53 mokiniai

SOCIALINIAI MOKSLAI   14 projektų (1 integruotas) – 56 mokiniai

TECHNOLOGIJOS, MENAI   16 projektų  – 61 mokiniai

KŪNO KULTŪRA   4 projektų – 38 mokiniai

PSICHOLOGIJA     3 projektai – 8 mokiniai

 

2017–2018 m. m.

 Šiemet MMP pristatyti per keturis srautus: kalbų, tiksliųjų, gamtos mokslų ir paskutiniai – mišrūs: menų, socialinių mokslų, technologijų bei kūno kultūros sričių tiriamųjų ir kūrybinių darbų pristatymai. Buvo tirti gimnazijos mokinių mitybos įpročiai, analizuoti spalvų pasirinkimai, nagrinėti tautinės tapatybės ženklai lietuvių kūryboje, išleistas anglų kalba laikraštis apie metų naujienas, rusų kalba išbandytas šešėliavimo metodas pamokoje, pristatyti įžymūs žmones, atradimai, pačių kurti kompiuteriniai žaidimai, programėlės ir asmeninė kūryba. Daug sieninės tapybos, įvairių dirbinių, gausiai atlikta tyrimų, apklausų, eksperimentų, pravesta konferencija, nemaža filmuotos medžiagos tiek apie projektų eigą, tiek atskiri kūrybiniai darbai. Dėl galimybių ir laiko stokos visi jie nebuvo viešai pristatyti, bet jų aprašus ir vaizdinę medžiagą galima rasti bibliotekoje, tiek popieriniu variantu, tiek elektroniniu (3 kompiuteris).

Projektų pristatymai kalbų srityje

Projektų pristatymai gamtos mokslų  srityje

Projektų pristatymai tiksliųjų mokslų  srityje

Projektų pristatymai menų, socialinių mokslų, kūno kultūros ir technologijų srityse

pagr  IMG_2205 IMG_2225

2016–2017 m.m. 

Menų projektinių darbų ,,Sielos veidrodis“ nuotraukos
Menų projektinių darbų ,,Džiazuojanti tapyba“ nuotraukos 

Daugiau informacijos bei kai kuriuos projektų pristatymus rasite (spausti ant šios nuorodos)  ,,Žalgiriams 45″  


 IMG_5498IMG_5438