Metiniai mokinių projektai


Mokinio metinio projekto nuostatai

1. Metinio projekto statusas

1.1 Mokinių projektinis darbas (toliau – Metinis projektas) – tai privalomas savarankiškas gimnazisto ar mokinių grupės darbas, rengiamas per vienerius mokslo metus arba tęsiamas ir kitais mokslo metais. Metiniai projektai gali būti:

  • Tiriamiejiesminis mokinių tiriamosios veiklos organizavimo tikslas suteikti galimybę mokiniui pačiam išbandyti mokslinio metodo taikymą ir praplėsti konkretaus dalyko(-ų) žinias, pasiruošti tolesnėms studijoms.
  • Kūrybiniai - paveikslo piešimas, dirbinio gaminimas, filmo ar spektaklio kūrimas, konkurso ar varžybų, teminių renginių (dienos, savaitės), konkursų, personalinių darbų parodos organizavimas ir pan.

1.2 Metinis projektas yra integrali gimnazijos ugdymo plano dalis.

1.3 Metinį projektą privalo atlikti visi I-III gimnazijos klasių mokiniai.

1.4 IV gimnazijos klasių mokiniai metinio projekto atlikti neprivalo, bet gali jei pageidauja pagilinti dalyko žinias. IV kl. mokiniai už MP galutinai atsiskaito sausio mėnesio baigiamajame renginyje.

1.5 Informacija apie mokinių metinius projektus pateikiama dalykų kabinetuose, gimnazijos stenduose ir tinklapyje.

1.6 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui kartu su bibliotekos darbuotojais organizuoja I kl. mokiniams seminarą apie projektinių darbų rengimą ir pristatymą iki spalio 10 d.

1.7 Pabaigus projektą gimnazistams išduodami pažymėjimai apie atliktą projektą ir jo įvertinimą.

2. Metinių projektų tikslai

2.1. Individualizuoti ugdymo turinį.

2.2. Integruoti įvairių dalykų žinias, mokėjimus ir įgūdžius.

2.3. Skatinti profesinio apsisprendimo paieškas.

2.4. Stiprinti akademinės ir praktinės veiklos ryšį.

2.5. Ugdyti bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus.

 

MMP 2018–2019 m.m.

2017 June 2520190613_091119m IMG_7429mIMG_7467m

Tauragės Žalgirių gimnazijos alumnai – skaitmeniniame žemėlapyje

Kviečiame susipažinti su dvikalbe knygute „Mano mokykla – Žalgiriai» (lietuviškai)

Kviečiame susipažinti su dvikalbe knygute „Mano mokykla – Žalgiriai» (angliškai)

 

2018–2019 m. m. vyksta

LIETUVIŲ K. 12 projektų (2 integruoti) – 32 mokiniai

UŽSIENIO K.

Anglų k. 11 projektų (2 integruoti) – 43 mokiniai

Rusų k. 4 projektai – 17 mokinių

TIKSLIEJI MOKSLAI 16 projektų – 115 mokinių

GAMTOS MOKSLAI 19 projektų (1 integruotas) – 53 mokiniai

SOCIALINIAI MOKSLAI 14 projektų (1 integruotas) – 56 mokiniai

TECHNOLOGIJOS, MENAI 16 projektų – 61 mokiniai

KŪNO KULTŪRA 4 projektų – 38 mokiniai

PSICHOLOGIJA 3 projektai – 8 mokiniai

 

2017–2018 m. m.

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“ Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Projektų pristatymai gamtos mokslų srityje

Projektų pristatymai tiksliųjų mokslų srityje

Projektų pristatymai menų, socialinių mokslų, kūno kultūros ir technologijų srityse

pagr IMG_2205 IMG_2225

2016–2017 m.m.

Menų projektinių darbų ,,Sielos veidrodis» фото
Menų projektinių darbų ,,Džiazuojanti tapyba» фото

Daugiau informacijos bei kai kuriuos projektų pristatymus rasite (spausti ant šios nuorodos) ,,Žalgiriams 45″


IMG_5498IMG_5438