Moksleivių pažangos skatinimo projektas


Tauragės Rotary klubas ir Tauragės rajono savivaldybė organizuoja moksleivių pažangos skatinimo projektą. Šiuo projektu bus siekiama didinti moksleivių motyvaciją mokytis, skatinti komandinį darbą, mažinti patyčias. Projekto veiklai įgyvendinti numatoma suma 30 000 EUR. Daugiau informacijos