Mokyklinis laikas – pats geriausias laikas atsiskleisti talentams


Gegužės 8 dieną Žalgirių gimnazijos vestibiulis prie aktų salės tapo tikra paveikslų galerija: sienos pasipuošė įvairialypiais trijų II c klasės mokinių piešiniais: Monikos Šarlauskaitės , Justinos Ogintaitės ir Valentino Jankauskio. Ryškiaspalviai Valentino darbai puikavosi ant drobės ir ant molbertų. Gražioj dermėj buvo eksponuojami tradiciniai ir kurti kompiuteriu piešiniai. Skirtinga kūryba ne tik braižu, bet ir pateikimu.
 
p4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingos Butkutės (IV s4 kl.) daina, aidėjusi gimnazijoje parodos atidarymo metu, prišaukė daug smalsuolių. Gražiausius linkėjimus ir susižavėjimo šūksnius piešinių autoriai sulaukė iš mokytojų. Gyrė, sveikino ir Padėkos raštus įteikė gimnazijos direktorė Viktorija Paulauskienė. Jaunaisiais talentais žavėjosi dailės mokytoja, šios parodos organizatorė, mokinių talentų ,,žadintoja“  Neringa Stašaitienė. Monikos ir Justinos informatikos mokytoja Regina Remeikienė skatino merginas ir ateityje entuziastingai kurti. Savo auklėtiniais didžiavosi matematikos mokytoja Loreta Garbenienė. Bibliotekininkė Diana Kazlauskienė Valentinui linkėjo išleisti savos tapybos darbų rinkinį, o merginoms – iliustruoti ateities knygas. Šią parodą organizatorės – Diana ir Neringa – paskyrė Pasaulinei knygos ir autorinių teisių dienai.
 
Valentinas netikėtai atrado savo talentą 8 klasėje (iki tol nemėgo piešti), o Monika ir Justina, pamėgusios piešimą dar vaikystėje, piešti kompiuteriu pradėjo išvydusios kitų paauglių darbus internete (pradžia buvo sunki, nes niekas negalėjo padėti, patarti). Dabar piešimui jos skiria didelę dalį savo laisvalaikio ir mėgaujasi tuo.
 
Šių moksleivių istorijos tarsi pavyzdys ir paskatinimas droviesiems: kiekviename glūdi talentas, tik reikia leisti jam pasireikšti, o mokyklinis laikas – pats geriausias laikas savęs ieškojimui ir saviraiškai.
 
                                            Bibliotekininkė Diana Kazlauskienė

Parodos atidarymas 2014
Justinos piešiniai 2014
Monikos piešiniai 2014
Valentino piešiniai 2014