Mokytojai mokytojams


Image-2-mKūrybingas mokytojas, kombinuodamas tradicinius mokymo metodus ir pasitelkęs internetinių įrankių teikiamas galimybes, mokymo procesą padaro patrauklų mokiniams bei padeda jiems įgyti reikiamas kompetencijas. Gegužės 16 d., po pamokų, būrys Žalgirių gimnazijos mokytojų rinkosi į kolegių, anglų kalbos mokytojų Vaidos Jucienės ir Gintarės Kolesnikovos organizuojamą seminarą „Kūrybingas mokymo įrankių panaudojimas įvairių dalykų pamokose“. Seminaro tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi bei išmokyti kolegas naudotis internetiniais įrankiais „Kahoot“, „Padlet“ ir „Plickers“, supažindinti su jų galimybėmis bei panaudojimu ugdymo procese.Išklausę teorine dalį, seminaro dalyviai turėjo galimybę kiekvieną internetinį įrankį išbandyti praktiškai atlikdami jiems skirtas užduotis. Džiugu, kad įgiję naujų žinių ir kompetencijų mokytojai galės jas panaudoti savo dalykų pamokose. Gintarė Kolesnikova