Mokytojai


             

Mokytojai 2019-m

Vardas,  pavardė

 

Dalykas 

Dalia Čiunkienė

  

 Lietuvių kalba

Teodora Komarienė
Vida Laurinaitytė
Efrema Bitinienė
Aristolda Jasevičiūtė
Rita Marcinkienė
Janina Pukelienė

  Anglų kalba

Virginija Liaudanskienė
Diana Bielskienė
Gintarė Kolesnikova
Vaida Jucienė
Rita Krasauskienė

 Rusų kalba

Dalė Rakauskienė
Neringa Juknienė

Vokiečių kalba

Emilija Asačiovienė

  

Matematika

Loreta Garbenienė
Ilona Brazauskienė
Asta Rekašienė
Rasa Šliažienė

 Informacinės technologijos

Regina Remeikienė
Lina Bardzilauskienė
Rita Miliškevičienė

  Istorija

Audronė Stanevičienė
Danguolė Jonikienė

Geografija

Genovaitė Straukienė
A. Stanevičienė,
R. Miliškevičienė

Pilietiškumo pagrindai

Kristina Tymalkienė

Dorinis ugdymas (tikyba)

Jonas Kalvanas

Dorinis ugdymas (etika, tikyba)

Jolanta Kiūdienė

Fizika

Neringa Stašaitienė Dailė
Nijolė Norgilienė

 Technologijos

Aivaras Lobinas
Edita Bartkienė

Muzika

Vygantas Šerpytis
Sigita Polienė

 Biologija

Selvina Pečiulienė
Gitana Banzinienė

 Chemija

Sigita Bartušienė
Jurga Sparnauskienė

  

Fizinis ugdymas

Irena Steponaitienė
Ričardas Brazaitis
Saulius Girulis