Mokytojai


             

Mokytojai 2019-m

Vardas,  pavardė

 

Dalykas 

Dalia Čiunkienė

   Lietuvių kalba

Teodora Komarienė
Vida Laurinaitytė
Efrema Bitinienė
Aristolda Jasevičiūtė
Rita Marcinkienė
Janina Pukelienė

  Anglų kalba

Virginija Liaudanskienė
Diana Bielskienė
Gintarė Kolesnikova
Vaida Jucienė
Rita Krasauskienė

 Rusų kalba

Dalė Rakauskienė
Neringa Juknienė

Vokiečių kalba

Emilija Asačiovienė

  Matematika

Loreta Garbenienė
Birutė Krasauskienė
Ilona Brazauskienė
Asta Rekašienė
Rasa Šliažienė

 Informacinės technologijos

Regina Remeikienė
Lina Bardzilauskienė
Rita Miliškevičienė

  Istorija

Audronė Stanevičienė
Danguolė Jonikienė

Gerografija

Genovaitė Straukienė
A. Stanevičienė, R. Milišvevičienė

Pilietiškumas

Kristina Tymalkienė

Dorinis ugdymas (tikyba)

Jonas Kalvanas

Dorinis ugdymas (etika, tikyba)

Dalija Ramanauskienė

Fizika

Artūras Digaitis
Jūratė Černeckytė

Dailė

Neringa Stašaitienė
Nijolė Norgilienė

 Technologijos

Aivaras Lobinas
Vygantas Šerpytis

Muzika

Edita Bartkienė
Sigita Polienė

 Biologija

Selvina Pečiulienė
Gitana Banzinienė

 Chemija

Sigita Bartušienė
Saulius Girulis

  Fizinis ugdymas

Ričardas Brazaitis
Irena Steponaitienė
Jurga Sparnauskienė