Teachers


Mokytojai 2019-m

Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Dalykas

Dalia Čiunkienė

Lithuanian language

Theodora Komarienė
Vida Laurinaitytė
Efrema Bitinienė
Aristolda Jasevičiūtė
Rita Marcinkienė
Janina Pukelienė

English

Virginia Liaudanskienė
Diana Bielskienė
Gintarė Kolesnikova
Vaida Jucienė
Rita Krasauskienė

Russian

Dale Rakauskienė
Neringa Juknienė

German

Emily Asačiovienė

Mathematics

Loret Garbenienė
Ilona Brazauskienė
Sarah Rekašienė
Rasa Šliažienė

Informacinės technologijos

Regina Remeikienė
Lina Bardzilauskienė
Rita Miliškevičienė

History

Audronė Stanevičienė
2017 June 25

Geography

Genovaitė Straukienė
A. Stanevičienė,
R. Miliškevičienė

Pilietiškumo pagrindai

Kristina Tymalkienė

Dorinis ugdymas (tikyba)

Jonas Kalvanas

Dorinis ugdymas (etika, tikyba)

Jolanta Kiūdienė

Physics

Neringa Stašaitienė Art
Nijolė Norgilienė

Technology

Aivaras Lobinas
Edited Bartkienė

Music

Vygantas Šerpytis
Sigita Polienė

Biology

Selvina Pečiulienė
Gitana Banzinienė

Chemistry

Sigita Bartušienė
Jurga

Fizinis ugdymas

Irena Steponaitienė
Ricardas Brazaitis
Saul Giruliai