Skolotāji


Mokytojai 2019-m

2017 June 25

Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.

Dalia Čiunkienė

Lietuviešu valoda

Theodora Komarienė
Vida Laurinaitytė
Efrema Bitinienė
Aristolda Jasevičiūtė
Rita Marcinkienė
Janina Pukelienė

Angļu

Virginia Liaudanskienė
Diana Bielskienė
Gintare Koļesņikova
Vaida Jucienė
Rita Krasauskienė

Krievu

Dale Rakauskienė
Tauragės Žalgirių gimnazija » Šventė

Vācu

Emily Asačiovienė

Matemātika

Loret Garbenienė
Birute Krasauskienė
Ilona Brazauskienė
Sarah Rekašienė
Rasa Šliažienė

Informacinės technologijos

Regina Remeikienė
Lina Bardzilauskienė
Rita Miliškevičienė

Vēsture

Audronė Stanevičienė
Danguolė Jonikienė

Gerografija

Genovaitė Straukienė
A. Stanevičienė, R. Milišvevičienė

Pilietiškumas

Kristina Tymalkienė

Dorinis ugdymas (tikyba)

Jonas Kalvanas

Dorinis ugdymas (etika, tikyba)

Dalija Ramanauskienė

Fizika

Artūras Digaitis
Jurate Černeckytė

Māksla

Neringa Stašaitienė
Nijolė Norgilienė

Tehnoloģija

Aivaras Lobinas
Vygantas Šerpytis

Mūzika

Edited Bartkienė
Sigita Polienė

Bioloģija

Selvina Pečiulienė
Gitana Banzinienė

Ķīmija

Sigita Bartušienė
Saul Giruliai

Fizinis ugdymas

Ričardas Brazaitis
Irēna Steponaitienė
Jurga