Skolotāji


Mokytojai 2019-m

2017 June 25

Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.

Dalia Čiunkienė

Lietuviešu valoda

Theodora Komarienė
Vida Laurinaitytė
Efrema Bitinienė
Aristolda Jasevičiūtė
Rita Marcinkienė
Janina Pukelienė

Angļu

Virginia Liaudanskienė
Diana Bielskienė
Gintare Koļesņikova
Vaida Jucienė
Rita Krasauskienė

Krievu

Dale Rakauskienė
Tauragės Žalgirių gimnazija » Šventė

Vācu

Emily Asačiovienė

Matemātika

Loret Garbenienė
Ilona Brazauskienė
Sarah Rekašienė
Rasa Šliažienė

Informacinės technologijos

Regina Remeikienė
Lina Bardzilauskienė
Rita Miliškevičienė

Vēsture

Audronė Stanevičienė
Danguolė Jonikienė

Ģeogrāfija

Genovaitė Straukienė
A. Stanevičienė,
R. Miliškevičienė

Pilietiškumo pagrindai

Kristina Tymalkienė

Dorinis ugdymas (tikyba)

Jonas Kalvanas

Dorinis ugdymas (etika, tikyba)

Jolanta Kiūdienė

Fizika

Neringa Stašaitienė Māksla
Nijolė Norgilienė

Tehnoloģija

Aivaras Lobinas
Edited Bartkienė

Mūzika

Vygantas Šerpytis
Sigita Polienė

Bioloģija

Selvina Pečiulienė
Gitana Banzinienė

Ķīmija

Sigita Bartušienė
Jurga

Fizinis ugdymas

Irēna Steponaitienė
Ričardas Brazaitis
Saul Giruliai