Учителя


Mokytojai 2019-m

Vardas, pavardė

Dalykas

Даля Čiunkienė

Литовский язык

Феодоры Komarienė
Vida Laurinaitytė
Efrema Bitinienė
Aristolda Jasevičiūtė
Рита Marcinkienė
Янина Pukelienė

Английский

Вирджиния Liaudanskienė
Диана Bielskienė
Gintarė Колесникова
Вайда Jucienė
Рита Krasauskienė

Русский

Дейл Rakauskienė
Neringa Juknienė

Немецкий

Эмили Asačiovienė

Математика

Лорета Garbenienė
Бируте Krasauskienė
Илона Brazauskienė
Сара Rekašienė
Rasa Šliažienė

Informacinės technologijos

Regina Remeikienė
Лина Bardzilauskienė
Рита Miliškevičienė

История

Audronė Stanevičienė
Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.

Gerografija

Геновайте Straukienė
A. Stanevičienė, R. Milišvevičienė

Pilietiškumas

Кристина Tymalkienė

Dorinis ugdymas (tikyba)

Jonas Kalvanas

Dorinis ugdymas (etika, tikyba)

Dalija Ramanauskienė

Физика

Artūras Digaitis
Jurate Černeckytė

Искусство

Неринга Stašaitienė
Nijolė Norgilienė

Технология

Айварс Lobinas
Vygantas Šerpytis

Музыка

Отредактировано Bartkienė
Sigita полиеновым

Биология

Selvina Pečiulienė
Gitana Banzinienė

Химия

Sigita Bartušienė
Саул Гируляйского

Fizinis ugdymas

Ricardas Бразайтис
Ирена Steponaitienė
Юрга