Учителя


Mokytojai 2019-m

Vardas, pavardė

Dalykas

Даля Čiunkienė

Литовский язык

Феодоры Komarienė
Vida Laurinaitytė
Efrema Bitinienė
Aristolda Jasevičiūtė
Рита Marcinkienė
Янина Pukelienė

Английский

Вирджиния Liaudanskienė
Диана Bielskienė
Gintarė Колесникова
Вайда Jucienė
Рита Krasauskienė

Русский

Дейл Rakauskienė
Neringa Juknienė

Немецкий

Эмили Asačiovienė

Математика

Лорета Garbenienė
Илона Brazauskienė
Сара Rekašienė
Rasa Šliažienė

Informacinės technologijos

Regina Remeikienė
Лина Bardzilauskienė
Рита Miliškevičienė

История

Audronė Stanevičienė
Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.

География

Геновайте Straukienė
A. Stanevičienė,
R. Miliškevičienė

Pilietiškumo pagrindai

Кристина Tymalkienė

Dorinis ugdymas (tikyba)

Jonas Kalvanas

Dorinis ugdymas (etika, tikyba)

Иоланта Kiūdienė

Физика

Неринга Stašaitienė Искусство
Nijolė Norgilienė

Технология

Айварс Lobinas
Отредактировано Bartkienė

Музыка

Vygantas Šerpytis
Sigita полиеновым

Биология

Selvina Pečiulienė
Gitana Banzinienė

Химия

Sigita Bartušienė
Юрга

Fizinis ugdymas

Ирена Steponaitienė
Ricardas Бразайтис
Саул Гируляйского