Paminėta Laisvės gynėjų diena


Sausio 13-ąją, prisimenant 23 metų senumo tragiškus įvykius, pagerbiant žuvusiųjų atminimą, į Tauragės Švč. Trejybės bažnyčią maldai rinkosi Tauragės miesto valdžios atstovai, vadovai, Šaulių sąjungos nariai, gyventojai. Šv. Mišiose dalyvavo ir Žalgirių gimnazijos direktorė Viktorija Paulauskienė. Kiekvienas prie savo širdies įsisegė Neužmirštuolės žiedą – atminties ir pagarbos ženklą.
Visad prisiminkime, kad Lietuvos žmonės gynė Laisvę vardan esamų ir būsimų kartų ateities, kurios galėtų gyventi ir kurti savarankiškai, oriai ir išdidžiai Nepriklausomoje valstybėje. Visad prisiminkime, kodėl esame laisvi.
 
  TVK nuotraukoje – vyksta šv. Mišios
kj