Paskaita apie Šv. Raštą


IMG_9697-mLietuvių kalbos mokytojų iniciatyva, tikybos mokytojos Kristinos Tymalkienės rūpesčiu, gimnazijoje svečiavosi ir paskaitą II klasių mokiniams skaitė Tauragės Šv.Trejybės parapijos klebonas Marius Venskus. Prasmingai įsipynusi į Advento šventimą naudinga paskaita buvo iššūkis tiek kunigui Mariui, skubėjusiam per neilgą laiko tarpą perduoti kuo daugiau informacijos ir atkreipti jaunimo dėmesį į svarbiausius dalykus, tiek gimnazistams.
Ramaus ir prasmingo laukimo. Foto