Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“


Ankstų Sausio 13-osios rytą Žalgirių gimnazijos languose dešimčiai minučių suspindo moksleivių įžiebtos žvakučių liepsnos, skirtos pagerbti žuvusiuosius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Buvo žiūrima dokumentinė medžiaga apie tragiškuosius 1991m. sausio įvykius, kurie paliko skaudų ir gilų pėdsaką žmonių širdyse ir Lietuvos istorijoje…
                                          Istorijos mokytoja Jurgita Praninskienė
Nuotraukos
 Įžiebtos  žvakutės liudija: „Atmintis gyva“
???????????????????????????????