Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“


Ankstų Sausio 13-osios rytą Žalgirių gimnazijos languose dešimčiai minučių suspindo moksleivių įžiebtos žvakučių liepsnos, skirtos pagerbti žuvusiuosius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Buvo žiūrima dokumentinė medžiaga apie tragiškuosius 1991m. sausio įvykius, kurie paliko skaudų ir gilų pėdsaką žmonių širdyse ir Lietuvos istorijoje…
Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“
Фото
Įžiebtos žvakutės liudija: „Atmintis gyva“
???????????????????????????????