Plateliai — 2017


rrr Birželio 6-8 dienomis kūno kultūros mokytojų komandaJurga Sparnauskienė, Saulius Girulis ir Ričardas Brazaitis su gimnazistais vyko į Platelius, tęsė kasmetinį sportinį pažintinį projektą ,,Plateliai2017″. Akimirkos iš projekto; D.Girulio nuotr. K.Jurkauskaitės nuotr.