Preventive lecture PRO VITA


Šventė 2017 June 25http://provita.vdu.ltKitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

IMG_3854

Tikybos mokytoja Kristina Tymalkienė pakvietė gerbiamą kunigą vesti efektyvią prevencinę pamoką moksleiviams apie girtavimo, rūkymo, narkotinių medžiagų, aborto pasekmes ir žalą. Kunigas Robertas Skrinskas šiltai ir nuoširdžiai bendraudamas su moksleivių auditorija, emocionaliai, įtaigiai, naudodamas medicininę terminologiją, remdamasis argumentais ir faktais, pasitelkdamas audio–vizualinę medžiagą iš Vokietijos, Rusijos ir Lietuvos, perteikė minėtų grėsmių kenksmingumą. Jis yra surinkęs įdomios, informatyvios mokslinės medžiagos apie žmogaus vystymąsi ir gyvybės apsaugą pasaulyje.

Dėkojame kunigui Robertui Skrinskui už nuoširdų rūpinimąsi moksleivių ateitimi ir didelį asmeninį indėlį auklėjant jaunąją kartą.

Photos