Information


I klasių mokinių sąrašai bus tvirtinami gimnazijos direktoriaus rugpjūčio mėnesį. Šiuo metu būsimieji gimnazistai pageidaujantys gauti jiems aktualią informaciją gali kreiptis į pavaduotoją ugdymui J.Veisienę (105 kab.) nuo 10.00-12.00 val. ir nuo 13.00-15.00 val.

I ir III klasių sąrašai:

Pirmų gimnazinių klasių mokiniai
Trečių gimnazinių klasių mokiniai