Проектные работы


 • Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa
 • „Saugokime aplinką, rūšiuodami atliekas“
 • „World Days of Action“
 • Tarptautinė Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo programa „Sveikas mūsų rytojus“
 • „Sveikatiada“
 • „Lietuvos kūno kultūros ženklas“
 • „Lietuvos mokinių olimpinis festivalis“
 • Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “
 • Lietuvos mokomųjų palydovų Cansat (CS), raketų ir bepiločių orlaivių (BPO) konkursas
 • „Savaitė be patyčių“
 • Comenius „Jaunųjų europiečių autoritetai – geri pavyzdžiai, geresnė ateitis“
 • Socrates Comenius „Narkotikai, rūkymas, alkoholis – ES šalių problema“
 • e–Twinning
 • E-Competition „Visata ir žmogus“
 • Mokymosi visą gyvenimą „Inspire“
 • Tarptautinis projektas„ASPEKT“
 • Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“
 • „Metų knygos rinkimai“
 • „Euroskaitymai“
 • „Pavasario diena Europoje“
 • „Europos kalbų savaitė“
 • „Drąsinkime ateitį“
 • „ESF akademija“
 • „Tavo žvilgsnis“
 • „Apie energiją mąstyk kitaip“
 • „Visuotinė švietimo savaitė“
 • Karjeros planavimo ir gyvenimo įgūdžių tobulinimo projektas „Rytojaus ateitis – mano rankose“
 • „Specialybių mugė“
 • „Verslumo savaitė“
 • „Veiksmo savaitė“
 • „Virtuali klasė“
 • „Tūkstantmečio vaikai“
 • „Erasmus Lietuvos mokykloms“
 • „Euroscola“
 • „Nebijok kalbėti“
 • „Aš veikiu – veik ir tu“
 • Savanorystės „Aš ir tu – mes galia“
 • „Euromedscola“
 • „Atverkime duris į Lietuvą“
 • Projektas „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Projekte dalyvavo IT mokytoja Regina Remeikienė. Gimnazijai buvo skirti 2 Lego robotai. Dar 4 robotus gimnazija įsigijo savo lėšomis.