Pristatė moksleivių pažangos skatinimo projektą


ddGimnazijoje lankėsi Rotary klubo prezidentas Romualdas Stasytis ir klubo narys Tomas Juodikis bei Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas. Svečiai pristatė Tauragės Rotary klubo ir Tauragės rajono savivaldybės šiemet organizuojamą moksleivių pažangos skatinimo projektą, kurio įgyvendinimui numatoma 30 000 eurų suma ir kuriuo siekiama didinti moksleivių motyvaciją mokytis, skatinti komandinį darbą, mažinti patyčias.Susitikime dalyvavusius administraciją, klasių kuratores ir Mokinių tarybą projekto organizatoriai patikino, kad galimybės visų lygios ir realios, prašė atlikti kuo didesnę sklaidą. ,,Tikimės ne tik pagerinti mokymosi rezultatus – kalbėjo Rotary prezidentas R.Stasytis, – bet ir skatinti bendruomeniškumo, atsakomybės jausmą. Klasės turės susitelkti kaip vienas kumštis, siekti aukštesnio rezultato. Ir tikimės, kad pasiekus didesnį rezultatą nesinorės grįžti atgal…“

Verslininkai teigė, jog kaip bus dalinamasi paskirtas premijas jie nereguliuos, tai bus klasių bendruomenių reikalas. Švietimo sk. vedėjas E.Šteimantas priminė, jog standartizuoti testai ir kiti ,,matavimo prietaisai“ bus saugikliais, kad kova vyktų skaidriai. Gimnazijos administracija patikino, jog šiam tikslui bus panaudotos visos informavimo priemonės ir mokiniams projektas bus naudinga paskata dar labiau stengtis.

Skiriamų premijų Tauragės rajono mokykloms dydis:

Didžiausią pažangą padariusioms klasėms: 6–8 klasėms: I vieta – 2 000 EUR, II vieta – 1 500 EUR, III vieta – 1 000 EUR; 9– 12 (I– IV gimnazijos) klasėms: I vieta – 3 000 EUR, II vieta – 2 500 EUR,  III vieta – 2 000 EUR,  IV vieta – 1 500 EUR,  V vieta – 1 000 EUR.

10 (dešimčiai) didžiausią pažangą pasiekusių 6 – 12 klasių rajono mokinių: I vieta – 1 000 EUR, II vieta – 900 EUR, III vieta –800 EUR, IV vieta – 700 EUR, V vieta – 600 EUR, VI vieta – 500 EUR, VII vieta – 400 EUR, VIII vieta –300 EUR,  IX vieta – 200 EUR,  X vieta – 100 EUR;

Visi projekte dalyvavę moksleiviai, visų mokomųjų dalykų galutiniame metiniame įvertinime turintys dešimtukus, po lygiai pasidalins 10 000 EUR sumą.