Tauragės Žalgirių gimnazija » Šventė


Radvilė-mAbsoliuti nugalėtoja Lietuvos Pi 3,14 čempionate Radvilė Jomantaitė (atsiminė ir užrašė 861 skaičių po kablelio) stebina toliau - »Matmintinio-Pranglimine» Šventė — 2017 June 25 Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.Radvilė kukli. Bet kalbantis aiškėja: nuoseklus kasdienis darbas, atkaklumas, smalsumas bei žmonės, sutikti kelyje. Ir, žinoma, - lemtingas sprendimas ateiti mokytis į Žalgirių gimnaziją.

Lemiami faktoriai

„Iki 7 klasės nelabai rūpėjo mokslai, – juokiasi Radvilė,labiau rūpėjo pabendrauti su draugais, padūkti. Atsigręžusi suprantu, kad lėmė keletas dalykų – per informatikos pamokas M.Mažvydo mokykloje pačioje pradžioje mokytoja Sigita Macienė duodavo 10 minučių smegenų mankštą – spręsdavome „Matmintinį“. Tiesiog dalyvaudavome atrankiniuose etapuose ir kartą mokytoja pareiškėpraėjai atranką: važiuosi į respublikines varžybas. Taip prasidėjo dalyvavimas ,,Matmintiniame“. Tai penkiakovė, kurioje sprendžiamos skirtingos matematinės mintino skaičiavimo užduotys: sveikųjų skaičių sudėtis, dešimtainių trupmenų atimtis, natūraliųjų skaičių daugyba, dešimtainių trupmenų dalyba ir reikšmių įstatymas. O kad sprendi be popieriaus ir rašiklio, tai tenka išmokti „matyti“ skaičius ir „užlaikyti“ galvoje jau paskaičiuotą rezultatą, ypač perėjus į aukštesnį loginio žaidimo lygį su keliaženkliais skaičiais.
Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktoriusvisada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“

Stulbinančios smegenų galimybės

„Devintoje klasėje pamačiau informaciją apie Pi 3,14 čempionatą,dalijasi prisiminimais gimnazistė. -Konstanta π – iracionalusis skaičius, kurį sudaro sveikoji dalis – skaitmuo 3 ir begalinė neperiodinė dešimtainė trupmena. Susidomėjau, bet pabandžius mečiau. O vasarąjau ,,užsikabliavau“… Pabandėm lenktyniauti su tėčiu, kuris irgi mėgsta matematiką ir iššūkius. Iš pradžių išmokome po 70-80 ir varžėmės kuris greičiau, tiksliau. Į pirmąjį Pi 3,14 čempionatą išvažiavau mokėdama 525 skaičius po kablelio. Šiemet jau buvau sau išsikėlus užduotį atsiminti iki 1000.
Kaip tai darau? ? Rašausi sekas ant lapelių, kai kas tiesiog ,,nusifotografuoja“. Abu kartus prieš važiuojant į čempionatą išmokau kas 50-tą skaičių, kad turėčiau kaip pasitikrinti, ar tikrai nieko nepraleidau ir ar viskas savo vietose. Nes būna, kad smegenų ,,televizoriuje“ pranyksta vaizdas, kokie skaičiai dabar turi eiti.
„Per tuos kelerius metus, – stebisi ir džiaugiasi Radvilė, – supratau, kiek daug smegenys gali padaryti. Po truputį treniruojuosi kasdien, pastebėjau, kad kažko lyg trūksta jei neprisėdu. Visą vasarą negalėdavau pasitraukti nuo kompiuterio nepagerinus rezultato! Atkreipiau dėmesįvisuose dalykuose pagerėjo rezultatai, nes gerėja atmintis, susikaupimas, mąstymo greitis. Ir taip nutinka visiems, pradėjusiems treniruotis! Klasės draugas Ričardas Tverskis taipogi išbandė Matmintinį, ir yra pakviestas į tarptautines varžybas, nes puikūs rezultatai. Pagerėjo ir mokymosi pasiekimai“

Neatsidžiaugiu savo sprendimu ateiti į Žalgirius

„Ir kasdien džiaugiuosi, kad atėjau į Žalgiriustvirtina neeilinius gebėjimus išsiugdžiusi mergina.Nes jaunesnėse klasėse nemaniau, kad aš galiu daugiau. O Žalgiriuose veikia tokia sistema – esi vertinamas kaskart, nepatupdo tavęs visam laikui į gerųjų ar blogųjų „laktą“. Kiek užsidirbaitiek gavai. Aš čia galėjau pradėti viską nuo pradžiosmanęs nepažįsta ir neturi išankstinio vertinimo. Kiek pastangų įdėsi – tiek turėsi. Dalyvauju beveik visose olimpiadose.
Esu baigusi dailės mokyklą ir mėgstu piešti. Tad bet kada einu į dailės kabinetą pas Neringą Stašaitienę ir kiek noriu, ką noriu piešiu, dalyvauju projektuose, netgi susidomėjau braižyba. Biologijos srityje (esu pasirinkus biomedicinos kryptį) mokytojos Selvinos Pečiulienės paraginta sprendžiu testus, kuriuos pirmojo pusmečio kiekvieną sekmadienį reikia siųsti vertinimui (pats skaitai teoriją, išsprendi, išsiunti). Dėkinga savo matematikos mokytojai Emilijai Asačiovienei – padėjo įstoti į 2 metų neakivaizdinę matematikos mokyklą. Dirbi namie: atsiunčia teoriją, išsinagrinėji, išmoksti, išsprendi 10 užduočių ir sąsiuvinį išsiunti. Į Vilnių važiuosiu jau atsiskaityti baigiamojo egzamino.
Nekantriai laukiu kelionės – dovanos «Matmintinio-Pranglimine» laimėtojams į tarptautinį čempionatą. Šiemet jis vyks Estijoje, pernai vykome į Ukrainą. Varžybose dalyvavo komandos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Slovėnijos ir Gruzijos. Daug ką pamatėme, liko nepamirštami įspūdžiai.
Kviečiu visus išbandyti jėgas ir pasikliauti savo smegenimis. Jus nustebins rezultatai. Ir iš pagrindų pakeis gyvenimą.“

Kalbino bibliotekininkė Diana Kazlauskienė