Russian and German dailyraščio contest


October 11± I took the second grade students of foreign languages ​​(Russian, German) dailyraščio contest. mirror of our soul, our calling card. In this age of computer technology to write nice, orderly, once born under certain language-specific spelling and punctuation requirements is not so easy.

???????????????????????????????

Konkurse dalyvavo 27 moksleiviai: 18 mokosi rusų kalbos, o 9 – vokiečių kalbos. Konkurso dalyviai labai stengėsi, tačiau šauniausia rusakalbių tarpe buvo Enrika Ačaitė (Ib klasė, mokytoja Rita Krasauskienė), užėmusi I vietą. Ramintai Samoškaitei (Ic klasė, mokytoja Dalė Rakauskaienė) skirta II vieta. III vieta atiteko I c klasės mokiniui Eimantui Litvinenko (mokytoja Laima Šimkūnienė).

German dailyraščio winner of the contest was Jonė Pikoraitytė ( Ia klasė), kuriai skirta I vieta. Kornelija Leščiauskaitė iš Ie klasės užėmė II vietą, o Gabija Kasiliauskaitė iš I a klasės – III vietą. Jas vokiečių kalbos moko mokytoja Onutė Jancevičienė.

Šventė

Russian teacher Rita Krasauskienė
Photos