Socialinis pedagogas


ScanSocialinė pedagogė – Rita Gudauskienė 

socped5@gmail.com
 
 107 kab., tel.: (8 446) 57 692      

                                                                                                                                                                                                                 Darbo laikas

 I, III, V   7.30–15.00 
II, IV   7.30–15.30

Socialinio pedagogo pagalbos paskirtis

 • ginti vaikų teises mokykloje ir šeimoje;
 • kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis padėti įgyvendinti prevencines priemones, dirbti su probleminio elgesio vaikais, šalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių šie vaikai gali padaryti nusikaltimus;
 • teikti konsultacijas, spręsti kitas vaikų teisių bei interesų apsaugos, jų globos problemas;
 • kaupti analizuoti ir sisteminti informaciją apie vaikus, kurių asmenines, socialines, turtines teises dėl nepalankių šeimos ar kitų aplinkybių turi ginti valstybė ar visuomenė; taip pat apie neprižiūrimus, socialiai ir pedagogiškai apleistus vaikus, jų elgesį, teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas;
 • teikti socialinę, organizuoti materialinę, pedagoginę ir kt. paramą vaikams, gyvenantiems šeimose, kuriose dėl tam tikrų aplinkybių (liga, negalia, vieno iš tėvų mirtis, vieniša motina ir kt.) jie reikiamai neprižiūrimi, nėra normalių materialinių, buitinių, mokymosi, ugdymo sąlygų;
 • organizuoti prevencinį darbą su tėvais, juos atstovaujančiais asmenimis, jeigu jie piktybiškai neauklėja savo vaikų, vengia juos išlaikyti ir daro jiems neigiamą įtaką savo amoraliu elgesiu;
 • rengti įvairius pagalbos  mokiniui planus, skirtus sėkmingesnei vaikų adaptacijai visuomenėje ir vaikų socializacijai;
 • analizuoti ilgalaikes konfliktines situacijas mokykloje ar šeimoje, priežastis bei sąlygas, padėti vaikams keisti gyvenimo būdą, sąlygas, elgesį, spręsti kitas problemas;
 • apsaugoti vaikus nuo smurto;
 • rūpintis gyvenimo ir ugdymo sąlygomis, elgesiu, socialine adaptacija tų vaikų, kurie turi specialiųjų poreikių bei yra iš šeimų, priklausančių rizikos grupėms;
 • nustatyti ir registruoti vaikus, linkusius į kvaišalus, taip pat vaikus turinčius kitų gyvenimo, sveikatos bei elgesio problemų;
 • vykdant svarbiausius uždavinius, bendradarbiauti su pedagogais, vaikų artimaisiais, o taip pat ir kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis. 
 
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka