ŠU – dvi naujos bakalauro studijų programos


Šiaulių universitete (ŠU) nuo šių metų pradedamas priėmimas į tris naujas ir unikalias bakalauro studijų programas: Kultūrinė edukacija, integruotų gamtos mokslų pedagogika bei pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas. PAPILDYTA: Integruotų gamtos mokslų pedagogika - šiai unikaliai programai Švietimo ir mokslo ministerija skyrė net 14 tiksliniu būdu finansuojamų vietų (studijos nemokamos). Studijuojantiems šioje programoje bus suteikiamas nemokamas bendrabutis, o baigę  studijas absolventai  bus aprūpinti darbo vieta 3 metus. Registracijos data LAMA BPO informacinėje sistemoje galima iki birželio 26 d.  Kaip pildyti prašymą;Akcentuojame, jog pirmą kartą dviems - integruotų gamtos mokslų pedagogika bei pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas - studijų programoms yra  skirtas tikslinis finansavimas. Jį skiria Švietimo ir mokslo ministerija, numatydama, kokių specialistų reikės valstybei ar regionui dabar arba artimiausioje ateityje. Pabrėžtina, jog tikslinę studijų vietą gavusiam studentui ne tik bus apmokamos studijos, bet baigęs mokslus jis bus įdarbintas pagal įgytą specialybę. Stojantieji į pedagogines studijas turi būtinai užsiregistruoti LAMA BPO  motyvacijos patikrinimui iki birželio 17 d. Motyvacijos vertinimas vyks birželio 28-30 d. Plačiau: Integruotų gamtos mokslų pedagogika,  Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas,     Kultūrinė edukacija .
Registruodamiesi LAMA BPO informacinėje sistemoje stojantieji gali pateikti prašymą tiek į valstybės finansuojamą studijų vietą, tiek į tikslinėmis lėšomis finansuojamą studijų vietą. Tuo atveju, jeigu valstybės finansuojamos vietos stojantysis negauna, jis vis dar turi galimybę užimti tikslinėmis lėšomis finansuojamą studijų vietą. Studijuoti gali ir tie asmenys, kurie yra baigę vidurines mokyklas anksčiau.