Sustojom už didvyrius…


Iš visų mokymosi įstaigų plūdo jaunimas ir vyresnieji į centrinę Tauragės gatvę. Su tautinėmis vėliavomis ir trispalviais šalikais, kepuraitėmis, skarelėmis, balionais. Didžiulis sambrūzdis ir ore plevenanti vieningumo dvasia. Nuo mažų dalykų prasideda dideli. Foto IMG_0782-m